Avelsbaggar

Storegårds Fläck

ID-nr: 456-78
Född: 2019

Storegårds Alvin

ID-nr: 1900-78
Född: 2016

Gannarve Malte

ID-nr: 2020-02
Född: 2015

Kärrbo Öjvin

ID-nr: 2020-01
Född: 2016